Ako zachrániť život v mestách? Čo je to permakultúra a ako sa dá aj v strede priemyselného mesta vytvoriť živá zelená oáza? Na príklade slovenského projektu BUDA, inšpirácia pre nás všetkých.