Nezisková organizácia SEEDS prináša od roku 2013 na slovenské základné a stredné školy sériu prednášok, ktorými sa snažíme oživiť vyučovanie. Cieľom je zábavnou, obrázkovo prezentačnou formou priniesť nové informácie, vzbudiť zvedavosť a túžbu ďalej poznávať a starať sa o to, čo máme.

Nápad vznikol veľmi jednoducho. Ako cestovatelia sme disponovali množstvom vlastných fotografií a osobných príbehov z mnohých krajín sveta, o ktoré sme sa chceli podeliť s deťmi, čo nemajú možnosť cestovať na vzdialenejšie miesta.

Išlo teda najskôr o témy týkajúce sa geografie, ale poznávanie sveta neostalo len pri tomto jednom predmete. Taktiež sme pochopili, že prezentácia nie je len o vizuálnych vnemoch, ale môže byť o to pútavejšia, čím viac zmyslov deti do poznávania zapoja, čim viac predmetov – vedomostí, ktoré deti zbierajú oddelene na vyučovaní počas jednotlivých predmetov sa poprepája. Prirodzene, tak ako svet funguje. Deti ochutnávali jedlo z Indie, počuvali tamojšiu hudbu skúšali si indické oblečenie sárí. Naše prezentácie začali prepájať vedomosti z náuky o spoločnosti, zemepisu a dejepisu. Pri nových témach, ku ktorým sme časom prizvali odborníkov, ako je napríklad životné prostredie a jeho ochrana, sa spájala s geografiou biológia, či chémia. Prinášame pohľad na svet očami cestovateľov, pohľad na planétu Zem očami enviromentalistov, pohľad na konflikty a krízy očami ekonómov a politikov a o uhol poľadu sme poproslili aj umelcov.

Interaktivitu zabezpečuje diskusia, či hry a študenti sú vtiahnutí do procesu tvorenia a poznávania, čo závisí aj od typu prednášky a časového priestoru, ktorý je poskytnutý.

Nech sme však hovorili na akúkoľvek tému, našim hlavným záujmom bolo a stále je, aby sme ZASIALI SEMIENKA ZVEDAVOSTI, inšpirovali k POZNANIU a cez poznanie k ZODPOVEDNOSTI.