27.04.2021
DEŇ ZEME U NÁS v Michalovciach
Deň zeme, ktorému patrí v kalendári 22.4., oslávili žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Školská 4 z Michaloviec v spoločnosti n. o. SEEDS v rámci projektu Vedieť viac.

https://skolske.sk/clanok/56492/den-zeme-unas-v-michalovciach

26.04.2021
India – z každého rožka troška
Ďalšou školou, ktorá sa zapojila do projektu n. o. SEEDS Vedieť viac bola Súkromná spojená škola, Rovná 597/15 z Popradu. Cieľom ich poznania bola India.

https://skolske.sk/clanok/56479/india–zkazdeho-rozka-troska

04.04.2021
U nás novota, v Austrálii stará vec
V rámci projektu Vedieť viac, ktorý začala n. o. SEEDS od februára 2021 v ZŠ a SŠ na Slovensku, sa dozviete o učení na diaľku – School of the Air v Austrálii a tiež aká príhoda odštartovala nosenie školských uniforiem.

https://skolske.sk/clanok/56356/u-nas-novota-v-australii-stara-vec

28.03.2021
Deň vody v Trebišove
ZŠ Pribinova v Trebišove oslávila Svetový deň vody prednáškou v projekte Vedieť viac, ktorý realizuje n. o. SEEDS pod záštitou MŠ SR, vďaka podpore z Európskej únie v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

https://skolske.sk/clanok/56315/den-vody-v-trebisove

01.03.2021
Vedieť viac
Chcete vedieť viac? Prečítajte si o projekte SEEDs n.o., ktorý ponúka žiakom a študentom informácie o horúcich témach dnešných dní.

https://skolske.sk/clanok/56066/vediet-viac

22.01.2020
Semienka vedomostí
Učiteľka geografie pozvala do školy cestovateľov, ktorí pripravili netradičné vyučovanie. V našej škole sa zastavil trojčlenný tím nadšencov z neziskovej organizácie SEEDS.

https://dobraskola.sk/semienka-vedomosti/

02.12.2019
Škola či rodina, kde sa deje občianska výchova?
Rozdiely vo vnímaní Nežnej revolúcie, demokracie, toho, čo dnes žiaci základných a stredných škôl na Slovensku vedia o roku 1989, o totalite, sú obrovské.

https://dennikn.sk/1672064/skola-ci-rodina-kde-sa-deje-obcianska-vychova/

15.11.2019
Čo dnes žiaci základných a stredných škôl vedia o roku 1989 a totalite
Máme tušenie, aké sú ich názory na demokraciu a či majú náklonnosť k extrémizmu? Žiakom chýbajú informácie, aby si mohli utvoriť názor.

https://dennikn.sk/1653007/co-dnes-ziaci-zakladnych-a-strednych-skol-vedia-o-roku-1989-a-totalite/