Nezisková organizácia SEEDS bola založená niekoľkými nadšencami v roku 2013, s hlavným heslom:

Zasievať SEMIENKA ZVEDAVOSTI, inšpirovať k POZNANIU a cez poznanie k ZODPOVEDNOSTI.

Všetky projekty, ktoré robíme sú vedené s touto myšlienkou.

Projekty, na ktorých pracujeme sa týkajú vzdelávania a kultúry. Snažíme sa inšpirovať deti, učitelov aj rodičov, teda širšiu verejnosť. Snažíme sa o komunikáciu a porozumenie medzi ľuďmi z iných kontinentov, našimi aktivitami spájame vzdialenejšie kultúry a náboženstvá prostredníctvom detí a umenia. Na školách prepájame predmety, ktoré sa deti učia oddelene.

Všetko s jediným cieľom: Zasievať SEMIENKA ZVEDAVOSTI, inšpirovať k POZNANIU a cez poznanie k ZODPOVEDNOSTI.

Správna rada:

Ľubica Kováčová, členka
Igor Moravčík, člen
Adam Hodoň, revízor
Juraj Johanides, predseda správnej rady