Cez osobný príbeh o histórii našej krajiny a Európy v zlomovom roku 1989. Prierez historických udalostí cez spomienky, predmety krátke videá. O tom, čo viedlo k Nežnej revolúcii, ale aj o tom, čo sa dialo potom.