Tento projekt sme začali uskutočnovať hneď po našom vzniku vďaka už dlhodobým vzťahom v indickej škole Monal Himalayan Public School a aktívnym dobrovoľníkom. Prvými dobrovoľníkmi, ktorí s nami aj školu navštívili boli: Paulínka Liptáková, Ylenia Citino a Mariasilvia Rugieri. Neskôr s nami pomáhali slovenskí učitelia: Zuzana Tirpáková a Daniel Brogyáni.

Škole sa počas tohoto projektu pomáha v dvoch fázach. Prvá fáza je manuálna, teda konkrétne v spolupráci s deťmi upravujeme okolie a vnútro tried. Jeden rok sa maľovalo, potom sme dávali osádzať priečky v miestnosti, kde sa naraz učili tri triedy, alebo sme vymienali okná. Druhá fáza je „školiaca“. Formou hry sa s deťmi učíme niečo nové. Oni s nami a my s nimi. Obsah vždy závisí od dobrovoľníkov, ktorí s nami prichádzajú.

Vďaka tomuto projektu vznikli ďalšie 3 menšie projekty, jeden v Indii a dva na Slovensku.