Táto prednáška je historickým pohľadom na svet, na chyby, ktoré by sa nemuseli opakovať a na náš individuálny postoj k tomu, čo sa deje okolo nás – môžeme my niečo zmeniť? V tejto téme sa venujeme aj veľmi aktuálnej téme utečencov, konfliktom medzi ľuďmi vo všeobecnosti a ako im predchádzať.