Prednáška pre akúkoľvek vekovú kategóriu (prispôsobujeme podľa cieľovej skupiny) o dôležitosti vody, jej význame a možnostiach ako si chrániť naše, žiaľ vyčerpateľné zdroje.