Predáška určená pre druhý stupeň a stredné školy. Je o dôležitosti vyjadrovať svoj názor v pravý čas a na pravom mieste, o politike inak ako vidíme v televíznych správach, či ako sa píše v učebniciach, o boji s propagandou. Malo by byť pre nás alarmujúce, že nezáujem a nedôvera vo veci verejné je najmarkantnejšia práve vo veľmi turbulentnom čase, v dobe veľkých zmien a napätia, kde sa často ocitáme na križovatkách. Sme konfrontovaní s takými javmi ako populizmus, oligarchizmus, kríza multikulturalizmu, migrácia či extrémizmus. Budovanie a posilňovanie demokracie je neustály proces. Demokracia je aj o slobodnom vyjadrovaní sa a zaujímaní postojov k vážnym témam s kritickým pohľadom na ne, ktorému sa treba neustále učiť.