Prednáška je nepriamym pokračovaním prednášky „Európa a svet“ a je zameraná najmä na tradície, zvyky, náboženstvá a pamiatky Indie. Dotkne sa však aj toho ako v Indii fungujú školy, ako sa ľudia po tejto veľkej krajine presúvajú, čo jedia a aké jedinečné tvory nájdete v indických národných parkoch.