Naším hlavným cieľom je dať študentom iný pohľad na svet. Inšpirovať ich, vzbudiť zvedavosť o tom, ako to funguje inde, na príklade jednej niekoľko rokov trvajúcej cesty tam a späť medzi Európou a svetom z pohľadu cestovateľky a politologičky. V čom sme iní a v čom rovnakí? Ako sa líši naša kultúra, zvyky, náboženstvo? Ako zapadá Slovensko do kontextu Európy a sveta? Ako súvisia krajiny Afriky, Karibiku a Tichomoria s Európou? A čo môžeme pre tieto a iné rozvojové krajiny môžeme urobiť my, jednotlivci? Čo Európa môže urobiť pre nás a čo my pre ňu?