Tam, kde boli rieky a jazerá je vysušená pôda. Pôda, na ktorej sa pestovalo obilie
a zelenina sa premenilo na piesočnú púšť. Požiare ničia lesy a obydlia. Ľadovce sa topia, záplavy znehodnocujú pôdu, počasie je nestále a nepredvídateľné. Niekde sa bojuje s hladom, inde chýba pitná voda, či útočia mraky komárov a kobyliek. Človek svojou činnosťou prispieva k zvyšovaniu koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére a narušuje rovnováhu prírody. Prezentácia slúži na oboznámenie sa s problematikou globálnych environmentálnych trendov a zaoberá sa najväčšími výzvami, ktorým ľudstvo čelí a slúži na zvýšenie environmentálneho povedomia u detí. Zameriava sa na extrémne javy počasia. Následky majú nepriaznivý vplyv na globálne zdravie. Prehlbuje sa chudoba a nerovnosti, čo vedie k vyostrovaniu konfliktov. Otázkou je: Čo s tým vieme urobiť MY?